خبر فوری
This content is not available in your region

رشد تولید خالص داخلی چین 9.5 ثبت شد

نظرها
رشد تولید خالص داخلی چین 9.5 ثبت شد
اندازه متن Aa Aa

رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماهه سوم امسال به9.5 درصد رسید.

این میزان رشد در ساجاری کندترین رشد برای این کشور محسوب می شود.
همچنین برای سه ماهه چهارم رشدی کمتر و معادل 9 درصد پی بینی شده است که البته تحلیلگران معتقدند که این میزان رشد در همین حد باقی نخواهد ماهد.
بر اساس داده های آماری ثبت شده ،در چین رشد قیمت ها برای مصرف کنندگان در سپتامبر امسال در حدود 3.5 درصد کاهش را تجربه کرده است .