خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

منع هرگونه تماس با همسر برنده نوبل صلح

نظرها
منع هرگونه تماس با همسر برنده نوبل صلح
اندازه متن Aa Aa

نیروهای امنیتی چین فشارهای بیشتری را برای کنترل پی آمدهای اهدای جایزه صلح نوبل به ناراضی زندانی “لیو شیائوبو“، در پیش گرفته اند.

نظارت پلیس بر زندگی روزمره “لیو شا“، همسر برنده جایزه نوبل شدت می گیرد. کسی اجازه ورود به خانه و گفتگو با وی را ندارد و تماس تلفنی نیز میسر نیست. لیو شاو پایان هفته گذشته برای شکستن فضای اختناق و رساندن خبر اختصاص جایزه نوبل به همسرش به محل زندان او رفت، اما در بازگشت با محاصره خانه خود روبرو شد.

سیمون شارپ، دبیر بخش سیاسی یک هیئت اعزامی از اتحادیه اروپا در جلوی خانه لیو شا همسر برنده جایزه صلح نوبل ایستاده تا پیام تبریک کمیسیون اروپا را به او برساند. اما موفق نمی شود.

او می گوید::” مطمئن نیستم چرا، ولی ما اجازه ورود به این محوطه محاصره شده را نداریم. به ما گفته شده بود می توانیم داخل شویم و اگر پس از تماس تلفی ما، کسی از داخل ساختمان بیرون آمد، با او گفتگو کنیم. اما بدیهی است که ما نمی توانیم به لیو شا تلفن کنیم، زیرا که او به تلفن اش دسترسی ندارد. بنابراین من به سفارت خانه ام برمی گردم.”

رسانه های چین نیز برای جلوگیری از هر گونه زنده کردن خبر اهدای نوبل به لیو شیائوبو ناراضی زندانی تحت کنترل شدید قرار دارند.

لیو شیائوبو که در دسامبر گذشته به اتهام فراخواندن چین به دمکراسی به 11 سال زندان محکوم شده است، از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی میدان تین آن من در 4 ژوئن 1989 بود. او جایزه نوبل خود را به خاطره کشته شدگان تظاهرات تیان آن من اهدا کرد.

دولت چین پیش ازین خشم و نارضایتی خود را از تصمیم کمیته نوبل به اهدای جایزه به ناراضی زندانی در چین ابراز داشته و از احتمال کاهش روابط اقتصادی خود با دولت نروژ سخن گفته بود. در همین ارتباط دیدار برنامه ریزی شده وزیران دو کشور که قرار بود این هفته برگزار شود، لغو شده است.