خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتن از مراکز مهم ورود مهاجران غیر قانونی در اروپا

نظرها
آتن از مراکز مهم ورود مهاجران غیر قانونی در اروپا
اندازه متن Aa Aa

پس از بسته شدن مرزهای اسپانیا و ایتالیا به روی مهاجرین غیر قانونی، آتن پایتخت یونان از مراکز مهم ورود این نوع از مهاجران به اروپا شده است.

حدود 300 هزار مهاجر غیر قانونی از بیش از چهل ملیت دنیا، بدون کار و بدون هیچ نوع کمک بشر دوستانه ای در این شهر زندگی می کنند.

نماینده یک گروه از مهاجران افغان می گوید: “ما اینجا صد نفر هستیم که در خواست پناهندگی سیاسی کرده ایم ولی به دلیل بی تفاوتی دولت یونان و دیگر سازمانها، شش نفر از ما از بک هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده اند.”

به همین دلیل دولت یونان تصمیم گرفته برای مبارزه با ورود مهاجران غیر قانونی به این کشور، دیواری حائل به طول 12.5 کیلومتر بین مرز خود و ترکیه ایجاد کند .

کمیسیون اروپا روز دوشنبه دراین باره واکنشی محتاطانه نشان داده و آن را اقدامی کوتاه مدت دانسته است.

ساخت این دیوار می تواند باعث افزایش تنش در روابط آتن و آنکارا شود.