خبر فوری
This content is not available in your region

ادامه حرکتهای اعتراضی در کشورهای شمال آفریقا

نظرها
ادامه حرکتهای اعتراضی در کشورهای شمال آفریقا
اندازه متن Aa Aa

در قاهره یک شهروند مصری در برابر ساختمان پارلمان این کشور دست به خودسوزی زد. این مرد که در اعتراض به بیکاری و افزایش قیمتها خود را به آتش کشیده بود با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
 
این حادثه یادآور اعتراضات مردمی تونس در روزهای اخیر است که در پی خودسوزی یک جوان تحصیل کرده درماه گذشته آغاز شد و به گریختن زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور انجامید.
 
به تقلید از تونس، در الجزیره نیز، روز شنبه یک شهروند الجزایری در اعتراض به بیکاری و گرانی در این کشور اقدام به خودسوزی کرده بود که در بیمارستان جان سپرد.
 
موریتانی را نیز نباید فراموش کرد که یک جوان در اعتراض به روند حاکمیت موجود کشورش، خود را مقابل پارلمان موریتانی به آتش کشید.
 
به نتیجه رسیدن اعتراضات خیابانی مردم تونس علیه حکومت وقت و مقاومت آنها در برابر سرکوب های پلیس جامعه عرب را مسحور کرده و امید را در دل مردم یک یک کشورهای عرب شمال آفریقا زنده کرده است. در کشورهای شمال آفریقا معترضان به سیاستهای دولتهایشان با الهام از جنبش مردمی تونس، مخالفتها و حرکات اعتراضی خود را آغاز کردند.
  
اعتراضات مخالفان دولت در الجزیره و اردن از جمله این حرکتهای اعتراضی است.
در عمان، پایتخت اردن، روز یکشنبه در حدود 3000 نفر از اسلامگرایان و احزاب چپ در مقابل پارلمان تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی مشکلات اقتصادی و سیاسی اعتراض کردند.