خبر فوری
This content is not available in your region

تشعشعات رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما چندین برابر گذشته

نظرها
تشعشعات رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما چندین برابر گذشته
اندازه متن Aa Aa

افزایش بی سابقۀ میزان تشعشعات هسته‌ای در نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی و آلودگی رادیواکتیو آب دریا در مجاورت آن به نگرانی‌ای بسیار جدی در ژاپن تبدیل شده است.
 
روز یکشنبه (۷ فروردین) مسئولان نیروگاه دستور تخلیۀ کامل راکتور شمارۀ  دو این نیروگاه را دادند. یکی از علت های ممکن نشت مواد رادیو اکتیو از میله های سوختی راکتور در این نیروگاه است. کارگرانی که از دو هفتۀ گذشته برای کنترل این فاجعۀ هسته‌ای در تلاش‌اند، مجبور به ترک این راکتور شده‌اند.
 
به گفتۀ مسئولان “سازمان تأمین امنیت راکتورهای ژاپن“، نیسا، ممکن است هستۀ فلزی راکتور شمارۀ دو آسیب دیده باشد.
 
دولت ژاپن شرکت مسئول راه اندازی این نیروگاه را مأمور بررسی علت افزایش شدید تشعشعات هسته ای در اطراف راکتور شمارۀ دو نیروگاه فوکوشیما کرده است.
 
این در حالی است که در توکیو پایتخت ژاپن ناراضیان از کار دولت در این زمینه و معترضان به کاربرد انرژی هسته ای، روز یکشنبه تظاهرات برگزار کردند.