خبر فوری
This content is not available in your region

یونان به مساعدتهای بین المللی بیشتر امید دارد

نظرها
یونان به مساعدتهای بین المللی بیشتر امید دارد
اندازه متن Aa Aa

شایعاتی پیرامون کمکهای جدید بین المللی به یونان شنیده می شود، اما اولی رهن، کمیسر امور اقتصادی و مالی کمیسیون اروپا گفت که تا دریافت گزارش مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، تصمیمی گرفته نمی شود.

این در حالیست که جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان به آینده امیدوار است و می گوید:” ما نه تنها می توانیم خروج خود را از این بحران، بلکه می توانیم یک اقتصاد با ثبات و توسعه مدوام را برای یونان تضمین کنیم. یونان با یک جامعه عادلانه است که می تواند بر روی نقاط قوت خود تکیه کند .”

آمار حکایت از آن دارد که تا پایان سال میلادی جاری بدهی های یونان به 152 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.

در حالیکه که کشوراز کسری بودجه 7.4 درصد تولیدناخالص داخلی رنج می برد.

یونان امیددارد با مهلت گرفتن از وام دهندگان از بحران بدهی و کسری بودجه خارج شود.

این درحالیست که رتبه اعتباری یونان نزد موسسات اعتبار سنجی استاندارد اند پور فیتچ و مودی دائما روبه کاهش است که این می تواند باعث تعمیق بحران مالی یونان شود.