خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب سراسری و درگیری با پلیس در یونان

نظرها
اعتصاب سراسری و درگیری با پلیس در یونان
اندازه متن Aa Aa

همزمان با اعتصاب سراسری در یونان، حدود ده هزار نفر علیه تدابیر ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند که به درگیری با پلیس منجر شد.

در این درگیریها پلیس از گاز اشک آور و نارنجکهای صوتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان استفاده کرد.

به گفته پلیس آتن، 5 نفر در این درگیریها دستگیر شده اند. منابع بیمارستانی هم از زخمی شدن هفت نفر خبر داده اند.

یک بانوی بازنشسته می گوید: “آنها دارند زندگی ما را نابود می کنند. آنها واقعا با این سیاستهای خود در حال از بین بردن زندگی ما هستند.”

یک دانشجو هم با اشاره به افزایش فقر در یونان می گوید: “با این کارها هیچ چیز عوض نمی شود. تنها چیزی که عوض شده این است که مردم فقیر تر شده اند. این سیاستهای اقتصادی عیله آنهاست. همان طور که در گذشته حقوق کارگران را ضایع کردند، دارند مرحله به مرحله با بقیه هم همین کار را می کنند.”

به گفته سندیکاها، تدابیر ریاضتی دولت که از یک سال پیش تحت فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اعمال شده، باعث افزایش بیکاری و کاهش حقوق کارمندان در یونان شده است.