خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دانمارک سکان رهبری اتحادیه اروپا را در دست می گیرد

نظرها
دانمارک سکان رهبری اتحادیه اروپا را در دست می گیرد
اندازه متن Aa Aa

ریاست شش ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا آغاز می شود.

در میان الویتهای دانمارک صرفه جویی در هزینه هاست. به همین دلیل هم مدعوین، نه با اتوموبیلهای شخصی لوکس، بلکه با اتوبوس به محل مراسم آورده شده و مورد استقبال خانم هله تورینگ اشمیت، نخست وزیر دانمارک، قرار گرفتند.

دوره ریاست دانمارک، لاجرم، بروی حل بحران مالی اروپا متمرکز خواهد بود؛ بحرانی که در نتیجه آن تاکنون هفت تن از رهبران کشورهای عضو، یا استعفا داده اند یا برکنار شده اند.

نخست وزیر دانمارک گفت:

“ما در حال حاضر مشغول بررسی طرح مالی اتحادیه هستیم. تمام بیست و هفت عضو، ببخشید، بیست و شش عضو اتحادیه در خاتمه در این مورد تصمیم خواهند گرفت.”

از اهداف دیگر دانمارک اینکه قصد دارد تصمیم گیری در اتحادیه را که در چند ماه گذشته میرفت که میان اعضای منطقه یورو و کشورهای خارج از آن انشعاب پیدا کند، بار دیگر به تمامی بیست و هفت کشور اتحادیه بست دهد.

.