خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اتحادیه اروپا لهستان را زیر فشار می گذارد

نظرها
اتحادیه اروپا لهستان را زیر فشار می گذارد
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه، اتحادیه اروپا در ارتباط با آنچه سیاستهای مغایر با اتحادیه در مجارستان تلقی می کند، برفشارهایش بر این کشور افزود.

دولت مجارستان قوانین وضع کرده است که از نظر اتحادیه اروپا استقلال قوه قضاییه، بانک مرکزی و مرکز حراست از اطلاعات را نادیده می انگارد.

هشدارهای اتحادیه موقعیت مجارستان را در مذاکرات برای نجات از بحران مالی با اتحادیه و صندوق بین المللی پول، دشوار می کند.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفت:

“بدون پیش داوری در این مورد، کمیسیون اروپا متعهد است که تمام نیروی خود را برای بررسی همگن بودن قوانین ملی مجارستان با قوانین اتحادیه، بکار گیرد. اتحادیه حق خود می داند که اقدامات لازم، از جمله حکم تخطی از مقررات را برطبق ماده 258 معاهده اروپا، مترتب دارد.”

کمیسیون اروپا مدتهاست که از مجارستان خواسته است تا اصلاحات لازم را در مورد همگن کردن اوضاع مالیش با اتحادیه به مورد اجرا بگذارد، اما مجارستان همواره از این اقدام سرباز زده است.