خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای معاملات منصفانه

نظرها
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای معاملات منصفانه
اندازه متن Aa Aa

اتحادیه اروپا طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن به مقامات اتحادیه اروپا برای اقدام علیه کشورهایی که به شرکت های اروپایی تساوی شرکت در مناقصه های دولتی را نمی دهند، اختیارات تازه ای اعطاء می شود.

بر اساس طرح پیشنهادی جدید، کمیسیون اروپا قادر خواهد بود اعطای قراردادهای معاملاتی شرکتها را ممنوع کند اگر آنها در کشورهایی مستقرند که علیه شرکتهای اروپایی استثنا قائل می شوند.

در حالیکه اتحادیه اروپا مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیارد یورو برای طرفین معاملاتیش به اصطلاح جا باز کرده است، آمریکا به یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و ژاپن به بیست و هفت میلیارد یورو بسنده کرده اند…و در مورد چین، دسترسی بازارهای آزاد به آن آنقدر محدود است که در جدول آورده نشده است.

در بسیاری از کشورها، مناقصات حدود پانزده تا بیست درصد درآمد ناخالص ملی را شامل می شود. به همین دلیل، اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که شرکت کشورهایی که در مناقصات خود را به اندازه کافی بروی اروپا باز نمی کنند، محدود شود.

میشل بارنیه، کمیسر مسئول این طرح می گوید:

“اگر دولت کشوری تصمیم بگیرد که یکجانبه عمل کند، مبادلات منصفانه نخواهد بود. اگر به شرکتهای اروپایی اجازه شرکت و انجام معاملات در کشور دیگری داده نشود، ما هم از کار شرکتهای آن کشور در اروپا جلوگیری می کنیم. اما کمیسیون باید با این طرح موافقت کند. این طرح تنها در مورد مبالغ بالای پنج میلیون یورو صدق می کند”.

کمیسیون اروپا دو ماه فرصت دارد تا ببیند آیا در اینگونه مناقصات استثنا گذاشته شده است یا نه.