خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تحلیل دیدار فرانسه- انگلستان

نظرها
تحلیل دیدار فرانسه- انگلستان
اندازه متن Aa Aa

در دیدار انگستان با فرانسه دو گل به ثمر رسید که سهم هریک از دو تیم یک گل بود.

گل انگلستان توسط لسکات به ثمر رسید. جرارد از سمت راست سانتری را انجام می دهد و توپ با ضربه سر لسکات در قعر دروازه فرانسه جای می گیرد. همانطور که ملاحظه می کنید در این صحنه چهار مدافع فرانسه بسیار به هم نزدیک بودند و تنها دیارا مسئول یارگیری لسکات بود. اما با ارسال توپ بلند عملا این چهار مدافع از جریان بازی خارج شدند و لسکات توانست براحتی به توپ ضربه بزند.

گل فرانسه هم توسط سمیرنصری ثمر رسید. پاسی که ریبری به دقت برای نصری ارسال می کند و او هم با ضربه دقیق خود جو هارت را وادار به تسلیم می کند.

در این صحنه هم مشاهده می شود که تمام مدافعان انگلستان در قلب محوطه جریمه جمع شده اند و هیچکس برای مهار نصری اقدام نمی کند. این اشتباه فضای لازم را به نصری می دهد تا وی بدون مزاحمت شوت خود را روانه دروازه کند. البته فرصت طلبی نصری در این صحنه هم عامل دیگری در به ثمر رسیدن این گل است.