خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

میزان مشارکت فرانسوی ها در انتخابات پارلمانی از نگاه تحلیلگران سیاسی

نظرها
میزان مشارکت فرانسوی ها در انتخابات پارلمانی از نگاه تحلیلگران سیاسی
اندازه متن Aa Aa

بسیاری از تحلیل گران از مشارکت کم مردم در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه متعجب شدند. بنا به آمار وزارت کشور 57 درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند.
 
فردریک سویکی تحلیل گر سیاسی از دانشگاه سوربن پاریس معتقد است به این انتخابات زیاد توجه نشان داده شده و بی تفاوتی مردم به همین دلیل است.
 
او در گفتگو با یورونیوز گفت“ بسیاری از رای دهندگان معتقدند که این انتخابات در نهایت نوعی تاییدیه و یا تصویب انتخابات ریاست جمهوری و دنباله منطقی این انتخابات است. این نکته مشارکت پایین را توضیح می دهد. آمار هم افت شدید در میزان رای در انتخابات پارلمانی بعد از هر انتخابات ریاست جمهوری را نشان می دهد. این یک روال منطقی و متداول است.”
  
 اما اکنون حزب  جنبش همبستگی مردمی که نماینده اصلی راست میانه فرانسه است بر سر دو راهی ائتلاف با راست افراطی به نمایندگی جبهه ملی است.
 
فردریک سویکی در این باره چنین می گوید:“ وسوسه ائتلاف و یا نوعی توافق بین اعضای حزب جنبش همبستگی مردمی با جبهه ملی به خصوص در جنوب فرانسه بسیار قوی است. چرا که سال 2014 انتخابات محلی برگزار می شود و بسیاری از نماینده های انتخاب شده حزب جنبش همبستگی مردمی نگران از دست دادن میزان رای شان در آن موقع هستند. به همین شاید در درازمدت نیاز به حمایت رای دهندگان چبهه ملی داشته باشند.”