خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تولید شراب با احترام به محیط زیست

نظرها
تولید شراب با احترام به محیط زیست
اندازه متن Aa Aa

منطقه توسکان مرکز برخی از بهترین شراب‌های ایتالیا است. ولی تغییراتی در حال وقوع در این صنعت صد ساله است. بعضی از سازندگان شراب برای مقابله با حشرات، دیگر از سم پاشی استفاده نمی‌کنند و به کشاورزی بیودینامیک یا زیست پویا، یعنی تعامل زنده و پویای کشاورز با زمین، روی آورده‌اند.

انریکو باککی، تولید کننده شراب می‌گوید: «این یک مبارزه بی‌پایان علیه علف‌های هرز، حشرات، قارچ‌ها و باکتری هاست. نبردی از پیش بازنده. این به سواستفاده از مواد شیمیایی می‌انجامد که در زمین انباشته می‌شوند و منابع آب را آلوده می‌کنند. در کشاورزی زیست پویا، روش برعکس را اتخاذ می‌کنیم. در حقیقت، اصل بیودینامیک، همزیستی همه موجودات با هم است.»

ولی همه شراب سازان درباره نتیجه کار متفق القول نیستند. دالس دالساندرو تولید کننده شراب به شیوه سنتی می‌گوید: «هزاران شراب زیست پویای بدمزه چشیده‌ام. هدف همیشه ساخت شراب خوب است. اگر به هدف دست پیدا نکنم، کشاورز زیست پویا باشم، شیمیایی یا زیستی، نشان دهنده این است که کارم اشتباه بوده است.»

تولید شراب، روند پیچیده ای است که مستلزم توازن بین احترام به محیط زیست و سود اقتصادی است اما مشکل می توان گفت که در بازار پررقابت کنونی، شراب بیودینامیک آینده ای خواهد داشت یا خیر.