خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چگونه بحران سیاسی در رومانی آغاز شد؟

نظرها
چگونه بحران سیاسی در رومانی آغاز شد؟
اندازه متن Aa Aa

ششم ژوئیه و در پی اختلاف نظر بین دولت چپگرا و رئیس جمهوری، پارلمان با رای اکثریت احزاب چپ، تریان باسِسکو را از مقام خود تعلیق کرد و خواستار یک همه پرسی برای استیضاح او شد.

این در حالی است که ۳ ماه پیش، حمایت آقای باسسکو از سیاست‌های ریاضت اقتصادی موجب سقوط دولت راستگرایش و تشکیل دولت ائتلافیِ سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها شده بود.

یک هفته بعد، ویکتور پُونتا از حزب چپِ میانه به عنوان نخست وزیر رومانی قسم خورد. و از آن زمان، نبرد میان رئیس جمهور و نخست وزیر آشکارا شدت گرفت؛ ویکتور پونتا، توسط اطرافیان و هوادارانش، بار‌ها، رئیس جمهوری را به سو استفاده از قدرت، تخطی از حوزه اختیاراتش و دخالت در امور دولت متهم کرد.

همزمان، ویکتور پونتا به نمایندگی از رومانی در نشست اتحادیه اروپا حضور یافت، در حالی که دادگاه عالی قانون اساسی این کار را وظیفه رئیس جمهور دانسته بود.

افزایش فقر و بیکاری و طرح پیشنهادی ریاضت اقتصادی خشم مردم را برانگیخت، از محبوبیت باسسکو کاست و اعضای اتحادیه اروپا را به توان باسسکو در حفظ آرامش در رومانی بدبین کرد.

اما تریان باسسکو ۶۰ ساله که همیشه خود را فردی «جنگنده» معرفی می‌کرد تمام اتهامات را رد کرد، همه پرسی روز یکشنبه را «کودتا» خواند و خواستار تحریم آن شد.