خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دو شرکت فرانسوی تلفن همراه و تلویزیون کابلی در آستانه ادغام

نظرها
دو شرکت فرانسوی تلفن همراه و تلویزیون کابلی در آستانه ادغام
اندازه متن Aa Aa

شرکت فرانسوی ویوندی، مشغول مذاکره بر سر ادغام شبکه تلفن خود “اس.اف.ار” با شرکت نومری کابل و امضای قراردادی به ارزش میلیارد ها یورو است.

شرکت ویوندی دارنده حق امتیاز تلکوم در فرانسه، ارائه کننده خدمات در زمینه های مختلف ارتباطات و از جمله تلفن همراه است و شرکت نومری کابل، به ویژه عرضه کننده خدمات مربوط به تلویزیون کابلی است.

ارزش شبکه تلفن اس .اف.ار پانزده میلیارد یورو و شرکت نومری کابل بین چهار تا پنج میلیارد یورو برآورد شده است.

اگرچه منابع نزدیک به این دوشرکت می گویند مذاکرات در مرحله مقدماتی است، اما چشم انداز شرکت ادغام شده جدید بر مبنای چهل و نه درصد سهم برای ویوندی و پنجاه و یک درصد برای نومری کابل خواهد بود.