خبر فوری
This content is not available in your region

رکود در بخش تولید منطقه یورو

نظرها
رکود در بخش تولید منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

کند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای محصولات و تجهیزات تولیدی صنایع منطقه یورو باعث شد که شاخص تولیدات کارخانه ای در ماه دسامبر
برای هفدمین ماه متوالی کاهش یابد.
کاهش این شاخص نگرانی ها را درباره کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو بشدت افزایش داده و انتظار می رود میزان تولید ناخالص داخلی منطقه در سه ماهه چهارم امسال کاهش یابد.