خبر فوری
This content is not available in your region

مذاکرات میان کوزوو و صربستان در سایۀ وضعیت شهر میتروویتسا

نظرها
مذاکرات میان کوزوو و صربستان در سایۀ وضعیت شهر میتروویتسا
اندازه متن Aa Aa

در آستانۀ از سرگیری مذاکرات میان صربستان و کوزوو، وضعیت شهر “میتروویسا” در شمال کوزوو بار دیگر بر این گفتگوها سایه انداخته است. این مذاکرات بر روی همکاری خصوصا در حوزه شمال کوزوو که ساکنان صرب دارد و از جمله نگرانی های اتحادیه اروپاست، متمرکز خواهد شد.

بیش از ۵۰ هزار صرب تبار این شهر، استقلال کوزوو را به رسمیت نمی شناسند و همچنان، از بلگراد، پایتخت صربستان پیروی می کنند. درگیری های میان آلبانی تبارهای این شهر که خود را تابع دولت کوزوو می دانند با صرب تبارهای این شهر از زمان استقلال کوزوو شدت یافته و یکی از مهمترین موانع دست یافتن به توافق بر سر مشکلات اقتصادی و سیاسی میان دو کشور است. این شهر بارها محل درگیری های خونین میان آلبانیایی ها و صرب ها بوده است.

شهروندان صرب تبار این شهر می گویند هرگز از پریشتینا، مرکز کوزوو پیروی نخواهند کرد. یکی از شهروندان صرب شهر میتروویتسا می گوید: “اینجا همیشه به صربستان متعلق خواهد بود و ما هرگز این شهر را ترک نخواهیم کرد. برایم مهم نیست که به چه توافقی در این مذاکرات دست بیابند، ما به زندگی در این شهر ادامه خواهیم داد.”

شمال این شهر در اختیار صرب هاست. دولت بلگراد از مقامات کوزوو می خواهد که به بیش از ۵۰ هزار شهروند صرب این منطقه قدرت عمل در ادارۀ شهر و خودمختاری با تشکیل نهادهایی نظیر پلیس، دادگاه و شهرداری را به صرب های میتروویتسا اعطا کند. امری که دولت کوزوو با آن مخالفت می کند.

از نظر میلان ایوانوویچ، رییس شورای ملی صربستان، مذاکره در این باره مفهومی ندارد. وی که یکی از مخالفان پیروی از دولت مرکزی کوزووست، می گوید: “اگر آنها تصمیم بگیرند ما را مجبور به پیروی از دولت کوزوو کنند، ما با دیگر شهرهای داخل صربستان متحد می شویم و یک مجلس مشترک تشکیل می دهیم. هر تبعۀ صرب که در جنوب رودخانۀ “ایبار” زندگی می کند هم می تواند تابع این مجلس شود.”

بلگراد به کوزوو پیشنهاد تشکیل جامعۀ حکومت های محلی صرب را در ۱۰ شهر این کشور داده که توسط آلبانیایی تبارهای کوزوو رد شده است. چهار شهر از این ۱۰ شهر در شمال کوزوو و در نزدیکی صربستان قرار دارد و ۶ شهر دیگر که اکثریت آنها با صرب هاست، در جنوب این کشور واقع است.

آلبانی تبارهای این شهر هم نگران نتایج این مذاکرات هستند. روز سی ام مارس، بیش از ۲۰۰۰ نفر از آلبانیایی های این شهر با تظاهراتی، اعتراض خود را نسبت به هرگونه توافقی در دادن خودمختاری به صرب ها اعلام کردند. این اعتراض به حدی بود که تا جاییکه هاشم تاچی، نخست وزیر این کشور، برای اطمینان خاطر دادن به آلبانی تبارهای کوزوو به شهر “میتروویتسا” سفر کرد.

نخست وزیر کوزوو در جمع تعدادی از آلبانیایی های این شهر گفت: “آنها، صرب ها، می توانند شوراهای خودشان را پس از انتخابات شهرداری ها و انتخاب شهردار هر شهری تشکیل دهند. آنها می توانند این جامعه را داشته باشند اما این به معنای داشتن اختیارات قانونی و قدرت اجرایی و قضایی جدا از قوانین کوزوو نیست.”

آلبانیایی های این شهر که تعدادشان کمتر از شمار صرب تبارهاست، نیز می گویند هر اتفاقی در این مذاکرات بیافتد، حاضر به ترک این شهر نیستند.

علی کادریچ، یکی از شهروندان آلبانیایی این شهر می گوید: “نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. من سیاست مدار نیستم و خیلی از این موضوعات سر در نمیاورم اما یک چیز را به شما می گویم، هرگز این شهر را ترک نخواهم کرد. هر اتقاقی هم بیافتد، این جا را ترک نمی کنم.”

بلگراد به دنبال عضویت در اتحادیۀ اروپاست و بدون حل مسالۀ اختلاف میان صرب ها و آلبانیایی های شهر متروویچا، به نظر می رسد این امر با موانع زیادی روبرو شود. استقلال کوزوو در سال ۱۹۹۹ از سوی صربستان هرگز به رسمیت شناخته نشده و ترمیم و بهبود روابط میان این دو کشور، یکی از اهدافی است که اتحادیۀ اروپا در پی آن است. امری که پیش از عضویت در این اتحادیه باید حل و فصل شود.

بیش از ۹۰ کشور از جمله آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کوزوو را به رسمیت می شناسند.