خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشت حدود بیست لیتر آب آلوده به مواد رادیواکتیو در فوکوشیما

نظرها
نشت حدود بیست لیتر آب آلوده به مواد رادیواکتیو در فوکوشیما
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

شرکتی که اداره نیروگاه هسته ای حادثه دیده فوکوشیمای ژاپن را بر عهده دارد، از نشت 22 لیتر آب بسیار آلوده به مواد رادیواکتیو و فرو رفتن آن در زمین خبر داد.

این حادثه به دنبال پمپاژ آب داخل یک منبع آسیب دیده زیرزمینی روی داده است.