خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راه بندان کامیونداران در مرز ترکیه با بلغارستان

نظرها
راه بندان کامیونداران در مرز ترکیه با بلغارستان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
راه بندانی که کامیونداران ترکیه در گذرگاهی مرزی با بلغارستان ایجاد کرده بودند، تمام شد اما صف طولانی کامیونها همچنان باقی است. رانندگان ترک به بازرسی های بلغارها در گذرگاه مرزی «کاپیتان اندریوو» معترضند و بلغارها به مالیاتی که ترکیه اخذ می کند.