خبر فوری

2019-08-15

جدایی طلبان جنوب یمن
اعطای حکم ریاست سازمان خصوصی سازی به میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری حسینی توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی
تظاهرات حامیان جدایی طلبان در عدن
 شش هندو که مرد مسلمان را به ظن ذبح گاو کشتند تبرئه شدند