روایت دختر پرسپولیسی از رفتن به «آزادی»: لحظه ورود گریه‌ ام گرفت