خبر فوری
More about this topic

uzbekistan

More articles

۹۰ درصد دریاچه آرال ازبکستان خشک شده است