خبر فوری

لافارژ

فرانسه برای شرکت لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» قرار منع تعقیب صادر کرد
اولین قطار هیدروژنی جهان آغاز به کار کرد
شرکت نفتی توتال