خبر فوری

پناهجو

عکس تزئینی است
کرونا؛ اردوگاه‌های پناهجویان جزایر یونان در انتظار انفجار بمب ساعتی