خبر فوری

united-kingdom

رشد فروش اسلحه در خاورمیانه؛ عربستان خرید خود را ۱۳۰ درصد افزایش داد
شرکت هواپیمایی «فلای بی» بریتانیا ورشکست شد؛ مسافران سرگردان شدند
ثبت رکورد بالاترین میزان مهاجر غیراروپایی به بریتانیا در ۱۵ سال گذشته