خبر فوری

usa

دولت افغانستان ۱۰۰ تن از زندانیان طالبان را آزاد کرد
ترامپ سازمان جهانی بهداشت را تهدید کرد، افزایش قربانیان کرونا در آمریکا
گورستان‌های نیویورک جا ندارد؛ قربانیان کرونا ممکن است در پارک دفن شوند
 آمریکا اتهام ربودن ماسک‌های سفارشی آلمان را هم رد کرد
چرا آمریکا می‌گوید ماسک بزنید، اروپا می‌گوید ماسک نزنید؟
ایتالیا پایین‌ترین شمار قربانیان ویروس کرونا در دو هفته اخیر را ثبت کرد
ترامپ یک مقام اطلاعاتی درگیر در پروندۀ افشاگری «اوکراین گیت» را اخراج کرد