خبر فوری
More about this topic

افغانستان، حمله

More articles

انتخابات افغانستان؛ زمان اخذ رای به پایان رسید
آمریکا بدنبال حمله پهپادی در ننگرهار؛ ستیزه‌جویان داعش در میان کارگران پنهان شده بودند