خبر فوری
More about this topic

بودجه

More articles

اف شانزده های آمریکایی در پایگاهی واقع در خاک آلمان
آمریکا ۱۰۰ میلیون دلار برای بازسازی یک اردوگاه در افغانستان «هدر» داد
دانشجویان برزیلی در خیابان؛ نخستین اعتراض گسترده به دولت راست‌افراطی
سیل در سوسنگرد
پارلمان اروپا