خبر فوری
More about this topic

آزادی اطلاعات

More articles

اپل دسترسی پیمانکاران تابعه خود را به مکالمات کاربران با سیری قطع کرد
عکس از رویترز