خبر فوری
More about this topic

سیاست فرانسه

More articles

دولت فرانسه برای ترغیب اتحادیه‌ها به وقفه در اعتصاب‌ها تلاش می‌کند
اعتراض به قانون بازنشستگی؛ فرانسه در آستانه «روز سیاه» اعتصاب
اعتراض‌ها به طرح دولت ماکرون؛ تداوم اعتصاب و تظاهرات در فرانسه