خبر فوری
More about this topic

پارلمان بریتانیا

More articles

شکست کوربین در انتخابات بریتانیا؛ پایان رویای یک چپگرا
مجلس عوام بریتانیا با طرح بوریس جانسون برای برگزاری انتخابات مخالفت کرد
اتحادیه اروپا با درخواست تعویق برکسیت موافقت کرد اما مدت تعویق اعلام نشد
بریتانیا؛ بوریس جانسون خواستار برگزاری انتخابات زودرس در ۱۲ دسامبر شد
بن‌بست برکسیت؛ آراء موافق و مخالف پارلمان بریتانیا به دو طرح جانسون
جانسون با فرستادن دو نامه به بروکسل «دو موضع متفاوت» دربارۀ برکسیت گرفت
شمارش معکوس برای برکسیت؛ «بریتانیا و اتحادیه اروپا یک هفته فرصت دارند»
بحران برکسیت؛ جدال جانسون و کوربین در پارلمان بر سر پیشنهادهای جدید لندن
پارلمان بریتانیا
جانسون در حصار قانون؛ واکنش‌ متناقض به ادعای پیشرفت در مذاکرات برکسیت