خبر فوری
More about this topic

رسوایی جنسی‌

More articles

 اسطورۀ اپرای اسپانیا به آزار جنسی و سوء استفاده از قدرت متهم شد
پاپ در ایرلند رسوایی جنسی کشیشان را نفرت‌انگیز و باعث شرمندگی خواند
Hollywood Walk of Fame
واکنش دونالد ترامپ به خبر ضبط گفتگوهایش توسط مایکل کوهن