خبر فوری
More about this topic

شبکه های اجتماعی

More articles

روسیه: برخورد اداری با فیس بوک و توییتر آغاز شده است
کارزار تبلیغاتی ایران در فیسبوک و توییتر