خبر فوری
More about this topic

تنگه هرمز

More articles

امین ناصر، رئیس شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو)
یک ناوچه استرالیایی
بریتانیا سومین کشتی جنگی خود را رهسپار خلیج فارس کرد