خبر فوری
More about this topic

طالبان

More articles

طالبان: امنیت سازمان صلیب سرخ را در افغانستان دوباره تضمین می‌کنیم
نظامیان ناتو در افغانستان
نمایندگان طالبان