خبر فوری
More about this topic

جنگ در افغانستان

More articles

سفر مقامات ارشد آمریکایی به افغانستان؛ پلوسی هم پس از اسپر به کابل رفت