خبر فوری

About Euronews

At euronews we believe in people’s intelligence and think that our duty is to give you the right amount of information so you can form your own opinion about the world. News is not a matter of having preconceptions.

The Media

یورونیوز، شبکه خبری شماره یک اروپا به مخاطبان خود این امکان را می دهد تا دیدگاه های خود را شکل دهند. یورونیوز یک دیدگاه بی طرفانه مبتنی بر عرضه عقاید گوناگون را دنبال می کند. وعده ما به همه بینندگان و مخاطبان یک چیز است: «ازهمه نظرات و همه صداها در یورونیوز استقبال می کنیم.»

یورونیوز بعنوان رسانه ای با دی ان ای بارز اروپایی و چند فرهنگی، یک برند شناخته شده و مورد اعتماد در سراسر جهان است. حدود ۴۰۰ میلیون واحد مسکونی در بیش از ۱۶۰کشور دنیا به شبکه یورونیوز دسترسی دارند. یورونیوز نسبت به رقبای اصلی خود از بیشترین مخاطب در اروپای خشکی (منهای جزایر) برخوردار است. از زمان تاسیس در سال ۱۹۹۳ در لیون فرانسه، یورونیوز برای نخستین بار بعنوان یک رسانه، موفق شده برند «گلوکال- Glocal» (ترکیبی از واژه های گلوبال و لوکال) را ایجاد کند و خود را با توجه به تمایلات و خواسته های مخاطبان چندگانه محلی خود توسعه دهد.

در سال ۲۰۱۷ مدل کانونی یورونیوز جای خود را به هیات تحریریه های مجزای چند رسانه ای داد تا ۱۲سرویس زبانی هر یک هیات تحریریه جداگانه ای داشته باشند. استقلال هیات تحریریه ها این امکان را فراهم ساخت تا هر زبان متناسب با مخاطب خود، محتوای خود را عرضه کند.

حدود ۶۰۰ خبرنگار از بیش از ۳۰ ملیت مختلف، اخبار دنیا را ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته به ۱۲ زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، مجاری، ایتالیایی، فارسی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و ترکی به مخاطبان عرضه می کنند.
در ژوئن ۲۰۱۷ شبکه ان بی سی و یورونیوز از همکاری مشترک خود خبر دادند. ان بی سی با هدف توسعه پوشش اخبار و برنامه سازی یک سرمایه گذاری مالی بزرگ انجام داد و ۲۵ درصد شرکت یورونیوز را از آن خود کرد.
این اقدام مشترک این دو برند بزرگ موجب شد تا یورونیوز به پایگاه اطلاعاتی و محتوای دیجیتال ان بی سی دسترسی پیدا کند و از تخصص ان بی سی در برنامه سازی بهره مند شود. به همین ترتیب مقرر شد تا از محتوا و منابع اروپایی یورونیوز در تهیه اخبار و برنامه ها در کلیه پلتفُرم های شبکه ان بی سی استفاده شود.

بلطف اضافه شدن شوهای جدید به چندین زبان یورونیوز از جمله ۱۷ ساعت شوی زنده به زبان انگلیسی و همچنین اتاق خبر شبکه های اجتماعی موسوم به (The Cube) و پوشش در لحظه گزارشگران یورونیوز در اقصی نقاط اروپا که به مدد فن آوری های روز رویدادهای خبری را از طریق گوشی های همراه خود پوشش می دهند، یورونیوز رسالت خود را در ارائه اخبار دنیا از زاویه دید اروپایی گسترش داده و تقویت کرده است.

آفریقا نیوز
در سال ۲۰۱۶ شبکه آفریقانیوز به همت یورونیوز راه اندازی شد. نخستین شبکه مستقل آفریقایی متشکل از ۸۵ نفر از ۱۵ ملیت مختلف که از پوئنت نوآر، در جمهوری کنگو همزمان به دو زبان انگلیسی و فرانسوی اخبار را پوشش می دهد. آفریقانیوز از منشور سردبیری خواهراروپاَیی خود، یورونیوز پیروی می کند. این منشور بر پایه آزادی بیان و استقلال ادیتوریال و همچنین بر مبنای احترام به حقایق قرار دارد. برای حفظ استقلال، آفریقانیوز تمامی کانال ها و پلتفُرم های خود را به ارتقاء تنوع که پایه و اساس اصلی اعتبار است، اختصاص داده است.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.