خبر فوری

genocide

 برگزاری مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس در لهستان