خبر فوری
More about this topic

روند صلح

More articles

واکنش طالبان و دولت افغانستان به دستور ترامپ در لغو گفتگوهای صلح
شبه نظامیان طالبان در افغانستان