خبر فوری

دونالد ترامپ

ترامپ سازمان جهانی بهداشت را تهدید کرد، افزایش قربانیان کرونا در آمریکا
نفت خوشبین به توافق روسیه و عربستان و نگران محتوای ماموریت وزیر انرژی آمریکا
چرا آمریکا می‌گوید ماسک بزنید، اروپا می‌گوید ماسک نزنید؟
ترامپ یک مقام اطلاعاتی درگیر در پروندۀ افشاگری «اوکراین گیت» را اخراج کرد