خبر فوری
More about this topic

سیل

More articles

طوفان هاگی‌بیس به ژاپن رسید؛ درخواست برای تخلیه میلیون‌ها خانه