خبر فوری

2016-07-05

اوباما می گوید هیلاری کلینتون بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است