خبر فوری
More about this topic

sweden

More articles

نخست وزیر سوئد: سهم خودمان را در پذیرش مسئولیت در قبال پناهجویان ادا کرده ایم