خبر فوری
More about this topic

فقر

More articles

واکنش‌ها در تهران به  افزایش قیمت بنزین؛  «قشر کارگر فلج می‌شود»
واکنش‌ها به خودسوزی یک دانشجو در فرانسه؛ پردیس دانشگاه لیون۲ به اشغال معترضان درآمد