خبر فوری
More about this topic

حقوق بشر

More articles

تصویر از ویدیوی رویترز  City of Galveston/Galveston PD Digital
یک سوم افراد تراجنسیتی‌ ساکن نیوزیلند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند
نقض حقوق بشر در ایران؛ موضوع نشست‌های پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد
درگیری پلیس با معترضان در ونزوئلا
ماجرای فرار همسر حاکم دبی به لندن چیست؟
 سازمان ملل بر وضعیت حقوق بشر در ونزوئلا نظارت می کند