خبر فوری
More about this topic

خشونت علیه زنان

More articles

جدال دائمی زنان ایرانی برای کسب حقوق خود؛ یک نماینده مجلس: تغییر از داخل رخ می‌دهد
جریمۀ میلیونی دانشگاه ایالتی میشیگان در پرونده آزارهای جنسی لری ناصر
آیا جریانات سیاسی افغانستان از زن ستیزی در فضای سایبری نفع می برند؟
وزیر عدالت جنسیتی فرانسه خواستار بررسی فعالیت اپستاین در این کشور شد
دستگیری ۵ جوان فرانسوی در اسپانیا به اتهام تجاوز گروهی
صدور ۷۰۰ مورد جریمه در فرانسه در یکسال برای مقابله با آزار زنان
از پناهجویی کوچک تا رئیس جمهوری مقتدر؛ وایرا ویکه‌-فریبرگا کیست؟
اکاترینا آندرونسکو، وزیر آموزش رومانی
تصویر از یورونیوز